Svédország közigazgatása

Államforma

Svéd királyság

Svédország államformája alkotmányos királyság, azonban az örökletes királyi címmel együtt csak reprezentációs szerep jár, igaz az állam mindemellett finanszírozza a királyi család életét is. A döntéshozás a kormány és az egykamarás parlament kezében van, melyet négyévente választanak újra arányos képviseleti rendszerben. A választások mindig az esedékes választási évben, szeptemberben vannak. Ilyenkor nem csak parlamenti választás van, hanem tartományi és helyhatósági voksolás is. A választáson olyan 18 éven felüli, felnőtt svéd állampolgárok vehetnek részt, akiknek állandó lakóhelye Svédországban van. A végrehajtó hatalom a parlamentnek felelős kormány. A miniszterelnököt minden esetben a parlament választja meg.

Megyék, települések

Svédország megyéi

Az ország 21 megyére tagozódik. Mind a megyék, mind a települések autonóm irányítás alatt állnak. Az önkormányzati rendszer kétszintű, mely a helyi önkormányzatokból és a megyei tanácsokból épül fel. Az önkormányzatok irányítanak minden közellátással kapcsolatos intézményt, felelősek a közszolgáltatásokért, az oktatásért és a szociális ellátásért is. Megyei szinten felügyelik az egészségügyet. A feladatok széles körének következménye, hogy Svédországban a közalkalmazottak közel ¾-e az önkormányzatoknál dolgozik.

Politikai semlegesség

Svédország egyik nemzeti jellemvonása a politikai semlegesség, amihez a svédek nagyon tudatosan már jó ideje ragaszkodnak. Az ország nem vett és nem vesz részt semmilyen háborúskodásban és tudatos békediplomáciát folytat. A független szellemiség sokáig akadálya volt az ország Európai Uniós tagságának is. Katonai függetlenségét pedig az ország a mai napig megőrizte. Svédország nem tagja a NATO-nak sem, katonai védelmét teljesen önerőből látja el, emiatt kötelező Svédországban a katonai szolgálat. A katonai függetlenség egyik következménye a nagyon fejlett hadiipar is, hiszen Svédország szinte kizárólag saját fejlesztésű légierővel rendelkezik.

Segélykérés

Svédországban is működik a 112-s segélyhívó, melyet sürgős segélykérés, életveszély és katasztrófa esetén kell hívni. A rendőrség közvetlen hívószáma a 114-14-s telefonszám.

Átlátható államigazgatás

Sajátos kettősség jellemzi a svéd közigazgatást. Egyrészt megfigyelhető, hogy az átlagos európaihoz képest a politikai életben sokkal aktívabban részt vesznek a svédek. Másrészt talán Svédországban a legátláthatóbb az államigazgatás, hiszen szinte kivétel nélkül minden információ, mely a közhivatalokban rögzítésre kerül, nyilvános, bárki által elérhető, kikérhető.